Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Λύση σε ένα συνεχές πρόβλημα με τους χαλασμένους φωτεινούς σηματοδότες στις εισόδους και εξόδους του οικισμού της Μαΐστρου.Μετά από αρκετές παρεμβάσεις μου για το συγκεκριμένο πρόβλημα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου, η υπηρεσία προχώρα σε εργασίες μετακίνησης και επισκευής των φωτεινών σηματοδοτών με σκοπό να σταματήσει η συνεχόμενη καταστροφή τους.