Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Συνέχεια εργασιών για 4η ημέρα στον καθαρισμό ρέματος ΒΑ του οικισμού της Μαΐστρου απο την Π.Ε. Έβρου.