Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Προκηρύχθηκε ο ανάδοχος για τη συντήρηση των κτιρίων: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Μαΐστρου, Απαλού, και προθερμαντήριο «Μπουλμπουτζή».Προκηρύχθηκε σήμερα από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ο ανάδοχος του έργου για τη συντήρηση των κτιρίων: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Μαΐστρου, Απαλού, και προθερμαντήριο «Μπουλμπουτζή» στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης, έργο, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες καθαίρεσης της παλαιάς κατεστραμμένης μόνωσης και την κατασκευή νέας στις αίθουσες Μαΐστρου και Απαλού και την επάλειψη με μονωτικό υλικό στην οροφή του κτιρίου Μπουλμπουτζή.