Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεχίζονται οι εργασίες από το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης στον πλατανότοπο Μαΐστρου.