Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδοστρώματος στις εισόδους του οικισμού της Μαΐστρου.Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδοστρώματος στις εισόδους του οικισμού της Μαΐστρου από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν ύστερα από πρόταση μου στην υπηρεσία στα παρακάτω σημεία: 1η είσοδο «Αλεξανδρουπόλεως», 3η είσοδο «Κεσσάνης», 4η Είσοδο «Μακεδονίας», και στην είσοδο επί της οδού Αρχιμήδη «κόμβος Metro.