Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Tοποθέτηση φοινικοειδούς φυτού σε κεντρικό σημείο στον οικισμό της Μαΐστρου.

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του οικισμού της Μαΐστρου προχωρήσαμε στην τοποθέτηση φοινικοειδούς φυτού τύπου Chamaerops excelsa σε κεντρικό σημείο του οικισμού στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου. Οι παρεμβάσεις αυτές θα επεκταθούν και στη διαμόρφωση περισσοτέρων δημόσιων χώρων στο μέλλον.