Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

Εργασίες πρασίνου, αποψίλωσης και καθαρισμού για τον ευπρεπισμό του πλατανότοπου Μαΐστρου.

Οι στοχευμένες ενέργειες γίνονται ανά τακτά διαστήματα, και  με συγκεκριμένο πρόγραμμα, απο συνεργεία του δήμου και εθελοντικές ομάδες.
 Οι εργασίες συντηρήσεις καλλωπισμού και καθαριότητας είναι επίπονες και χρονοβόρες, γι’ αυτό η συμπεριφορά των δημοτών απέναντι στο πράσινο πρέπει να είναι η αρμόζουσα, σύμφωνα με την ποιότητα που χαρακτηρίζει τον πολιτισμό μας. Ο δήμος Αλεξανδρούπολης  επιζητά και τη συνεργασία των πολιτών, προκειμένου ο κάθε αθλούμενος  η περιπατητής στο πάρκο να είναι μέτοχος της ίδιας προσπάθειας, διατηρώντας καθαρό τον χώρο αυτό που σήμερα αποτελεί μια όαση αναψυχής, ανεξαρτήτως των παρεμβάσεων που προγραμματισμένα υλοποιούνται.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του δήμου και ειδικότερα των τμημάτων καθαριότητας και πρασίνου για την συνεχή και αρμονική συνεργασία σε θέματα αρμοδιοτήτων τους .