Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Εργασίες τοποθέτησης συστημάτων νέων τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα προβολής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης στον πλατανότοπο Μαΐστρου.