Τετάρτη 22 Απριλίου 2015

Διανομή ειδικής επαναχρησιμοποιήσιμης σακούλας περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.


Ξεκίνησε η διανομή της ειδικής επαναχρησιμοποιήσιμης σακούλας από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η ειδική σακούλα είναι  35 λίτρων και χρησιμοποιείτε για την συγκέντρωση και την μεταφορά των οικιακών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τους στους ΜΠΛΕ κάδους.
Η διανομή για την Αλεξανδρούπολη αλλά και τους οικισμούς που διαθέτουν ΜΠΛΕ κάδους γίνεται από το αρμόδιο τμήμα (Παλιά Δημαρχεία).
Οι ενδιαφερόμενοι για τον οικισμό της Μαΐστρου να επικοινωνούν με τον κ. Ναϊτίδη Ιωάννη 6931000630.