Πέμπτη 23 Απριλίου 2015

Ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 το τμήμα Άθλησης στον οικισμό της Μαΐστρου.

Ξεκίνησε σήμερα το τμήμα Άθλησης στον οικισμό της Μαΐστρου, το τμήμα θα είναι διάρκειας 25 ωρών και εντάσσεται στα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.