Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού με την τοποθέτηση νέων “καμπανών” συλλογής γυαλιού στην Αλεξανδρούπολη.Ξεκίνησε η τοποθέτηση από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) των ειδικών κωδώνων-συλλεκτών απόθεσης γυάλινων συσκευασιών σε επιλεγμένα σημεία της πόλης μας. Ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, με σκοπό την αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες χωρίς την οργανωμένη αποκομιδή καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα.