Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Ξεκινά την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 το τμήμα Άθλησης στην Τρίτη Ηλικία στον οικισμό της Μαΐστρου.Ξεκινά την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 το τμήμα Άθλησης στην Τρίτη Ηλικία στον οικισμό της Μαΐστρου. Το τμήμα θα είναι διάρκειας 25 ωρών και εντάσσεται στα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
Για πληροφορίες και εγγραφές : 6931000630
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 17 Απριλίου 2015 και ώρες 18.00- 20.00.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.