Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015

Μελέτη αλλαγής της σιδηροδρομικής χάραξης στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και σύνδεση με τον νέο Λιμένα Αλεξανδρούπολης και λοιπές εγκαταστάσεις

Πηγή πληροφοριών:methodos gaiaose  ergose gnomionline 
Το έργο αφορά στην αλλαγή της σιδηροδρομικής χάραξης στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης με παράκαμψη του αστικού ιστού, τη σύνδεση με το νέο λιμένα Αλεξανδρούπολης, την αποκατάσταση της επικοινωνίας στη ζώνη διέλευσης της νέας χάραξης και την ανακαίνιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης.
Η αρχή του έργου βρίσκεται περίπου 80 μ. προς νότο της διασταύρωσης της νέας Εγνατίας Οδού με την επαρχιακή οδό Αλεξανδρούπολης – Αισύμης (Άνω διάβαση Εγνατίας Οδού) και το συνολικό μήκος της νέας χάραξης του σιδηροδρομικού έργου είναι περίπου 8,7 χλμ. Περιλαμβάνει 7 κάτω διαβάσεις, 4 γέφυρες και μια σήραγγα μήκους 773 μ. Το έργο αφορά την εκπόνηση Οριστικής Μελέτης χάραξης Σ.Γ., αποκατάστασης οδικού δικτύου και χάραξης προσωρινών παραλλαγών κατά τη φάση κατασκευής της νέας Σ.Γ.. Την Μελέτη Χωροθέτησης του συνόλου των εγκαταστάσεων και συνδέσεων της ευρύτερης περιοχής του Λιμένα Αλεξανδρούπολης και την ενημέρωση των σχεδίων της οριστικής συγκοινωνιακής μελέτης της νέας Σ.Γ. με το σύνολο των σχετικών εκπονηθεισών μελετών για το τμήμα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 8+621,29.
Τον Ιούνιο του 2006, εκπρόσωπος της ΕΡΓΟΣΕ είχε ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης για το περιεχόμενο της προμελέτης, σχετικά με τη νέα χάραξη. Οι αντιδράσεις τότε, από κατοίκους, των οποίων θίγονταν χωράφια και οικίες, ήταν εντονότατες. Σύμφωνα με την προμελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε, η νέα χάραξη θα ξεκινούσε από τη γέφυρα της Εγνατίας στο δρόμο προς Άβαντα, θα έβγαινε έξω από το Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου και πλησίον του Απαλού, θα συνέχιζε παράλληλα του δρόμου της Αμφιτρίτης και θα συναντούσε τον εθνικό δρόμο. Κατά τη συζήτηση του θέματος, παρόντες στο συμβούλιο ήταν αρκετοί κάτοικοι του οικισμού με βασικό εκπρόσωπο τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαΐστρου, σύσσωμοι αντέδρασαν έντονα στην παρουσίαση της προμελέτης από τον κ. Σπυράκο, εκπρόσωπο της ΕΡΓΟΣΕ. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη, στο θέμα είχε παρέμβει και η Περιφέρεια, προχωρώντας στη συγκρότηση μιας νέας πρότασης, την οποία κατέθεσαν στην ΕΡΓΟΣΕ και η οποία έβρισκε σύμφωνους τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με αυτήν, η σιδηροδρομική γραμμή προτείνονταν να μεταφερθεί περίπου 700 μέτρα βορειότερα, να συναντούσε τον κάθετο άξονα της Εγνατίας και να κατέληγε στην έξοδό της, απέναντι από το πολυκατάστημα Lidl 
Με όλα τα παραπάνω η ΕΡΓΟΣΕ ζήτησε από το υπουργείο να δοθεί παράταση, ως το 2027, για τον σκοπό αυτό μάλιστα υπέβαλε προς την αρμόδια υπηρεσία του  Υπουργείου Περιβάλλοντος έναν «φάκελο ανανέωσης» του έργου, τον οποίο, αφού  μελέτησε η υπηρεσία, έκρινε ότι «δεν έχουν επέλθει ουσιαστικές μεταβολές των δεδομένων βάση των οποίων εκδόθηκε η αναφερόμενη στο θέμα Κ.Υ.Α». Έτσι, προχώρησε στην έκδοση απόφασης για παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου για δέκα χρόνια ακόμη.
 Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται :
-Σημαντική μείωση των χρόνων διαδρομής, λόγω άρσης των βραδυποριών και παλινδρομήσεων, με την παράκαμψη του αστικού ιστού.
-Αύξηση της ασφάλειας λόγω απομάκρυνσης από αστική περιοχή.
-Δυνατότητα ανάληψης αυξημένου εμπορευματικού έργου ως αποτέλεσμα του ορθολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού των σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στον Σ.Σ.
-Περιβαλλοντικά οφέλη από την παράκαμψη της πόλης της Αλεξανδρούπολης.
Όπως έγραφαν οι ypodomes.com, τον Μάιο του 2015, για την κατασκευή του  ανωτέρου  έργου απαιτείται η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και η κήρυξη απαλλοτριώσεων.
Το έργο έχει περιληφθεί στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (Σ.Π.Ε.Μ.) και έχει υποβληθεί πρόταση εξειδίκευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» για χρηματοδότησή του. 
Ο εκτιμώμενος Προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται στο ποσό των 85 εκ. €. Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων».
 Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης 
Δημοτικός Σύμβουλος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης