Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

Τοποθέτηση οριοδεικτων οδοστρώματος στον δρόμο πρός Αμφιτρίτη.

Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτων οδοστρώματος σε φρεάτιο που βρίσκεται σε επικίνδυνη στροφή στο δρόμο που οδηγεί από Μαΐστρο προς Αμφιτρίτη.