Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015

Τα (ανεπίσημα) αποτελέσματα στα εκλογικά τμήματα 25ο & 26ο στον οικισμό της Μαΐστρου, με πιθανότητα σφάλματος.