Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Επούλωση λακκουβών του οδοστρώματος στον πολεοδομικό ιστό του οικισμού της Μαϊστρου σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.