Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Καθαρισμός με σάρωθρο στα κεντρικά σημεία του οικισμού σε συνεργασία με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.