Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση και σε αγροτική περιοχή της Μαΐστρου.Προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση και σε αγροτική περιοχή της Μαΐστρου, αιτια των προβλημάτων τα βουλωμένα κανάλια απορροής ομβρίων υδάτων που βρίσκονται στην έξοδο από την Β.Ι.Π.Ε. Αλεξανδρούπολης προς Αεροδρόμιο (Κόμβος Μαΐστρου).
Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των προβλημάτων με την παρουσία υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αντιπεριφέρειας με σκοπό τον προγραμματισμό για τον καθαρισμό τους.