Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Ιδιαίτερα ουσιαστική και καθοριστική η παρέμβαση καθαρισμού στο ρέμα Ειρήνη Μαϊστρου.Ιδιαίτερα ουσιαστική και καθοριστική η παρέμβαση καθαρισμού που έγινε πριν λίγο καιρό στο ρέμα Ειρήνη στην Μαΐστρο. Το ρέμα ενώ δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού δεν δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα.
Ενημερώνουμε τους οδηγούς ότι η κυκλοφορία στην κοιτόστρωση έχει διακοπή λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού.