Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Εργασίες από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. στον οικισμό της Μαΐστρου.Εργασίες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στον οικισμό της Μαΐστρου από την ΔΕΔΔΗΕ. Οι εργασίες είχαν να κάνουν με κλαδέματα δένδρων τμήματα των οποίων βρισκόταν κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ενέργεια, εργασίες απαραίτητες για να προληφθούν ατυχήματα που θα οφείλονται σε βραχυκυκλώματα, διαρροές λόγω των ανέμων.