Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Φύτευση δέντρων στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου στον οικισμό της Μαΐστρου σε συνεργασία με το τμήμα πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.