Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Επίσκεψη στην πράσινη λαϊκή των παραγωγών.Επίσκεψη στην πράσινη λαϊκή των παραγωγών του Σαββάτου πραγματοποίησα σήμερα, συνομιλώντας με παραγώγους και επισκέπτες της λαϊκής.