Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

Τοπογραφικές εργασίες στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Α.Ο. Μαϊστρου.

Συνεργείο πραγµατοποιεί εργασίες με σκοπό την τοπογραφική αποτύπωση και την έκδοση τοπογραφικού διαγράμματος  των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Αθλητικού Ομίλου Μαϊστρου σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία και το Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
  • Αποτύπωση των ορίων της Ιδιοκτησίας (όπου αυτά είναι υλοποιημένα).
  • Αποτύπωση όλων των χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων.
  • Αποτύπωση των λεπτομερειών.
  • Αποτύπωση και πέρα από τα όρια της Ιδιοκτησίας όσο απαιτείται ώστε να υπάρχει σαφής προσδιορισμός του περιβάλλοντος χώρου.