Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Ακύρωση τις αριθμ. 212, 354, 416/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Αλεξ/πολης, σχετικά με την μεταφορά της συγκέντρωσης παραγωγών Σαββάτου επί τμήματος της οδού Εθν. Αντιστάσεως.Αυτή είναι η απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης κ. Αθανάσιου Καρούντζου με την οποία ακυρώνει τις υπ’ αριθμ. 212, 354, 416/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σχετικά με την μεταφορά της συγκέντρωσης παραγωγών Σαββάτου επί τμήματος της οδού Εθν. Αντιστάσεως.
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα προσφύγει στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006  κατά της απόφασης με σκοπό την παραμονή της λαϊκής στο τμήμα επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως.