Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Στις 25 Αυγούστου ορκίζονται οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης.