Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Εάν αισθανθήκατε το σεισμό, παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί.

Μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή μακροσεισμικών παρατηρήσεων απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο, όσον αφορά το πόσο αισθητός έγινε ο σεισμός στην περιοχή σας ή πόσες βλάβες προξένησε ο σεισμός στις κατασκευές της περιοχής σας.
Ακόμα και αν ο σεισμός δεν έγινε αισθητός στην περιοχή σας αλλά βρίσκεστε μέσα στην ευρύτερη περιοχή από την οποία το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συγκεντρώνει στοιχεία για τον συγκεκριμένο σεισμό, παρακαλούμε απαντήστε κατάλληλα.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι η συγκέντρωση αυτών των παρατηρήσεων έχουν καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα και βοηθούν τις προσπάθειες του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου για την εξαγωγή αξιόπιστων και χρήσιμων συμπερασμάτων, τα οποία βοηθούν την αντισεισμική πολιτική της χώρας. Ουδεμία σχέση έχει η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων με την υποβολή αιτήσεων για αποκατάσταση σεισμικών βλαβών στους αρμόδιους φορείς (π.χ. Τμήμα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων - ΤΑΣ κλπ). Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την διαδικασία παρακαλούμε να μην συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιo