Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΦΡΑΚΤΗ) ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΕΒΡΟ

Το τμήμα που θα κατασκευαστεί ο φράκτης έχει συνολικό μήκος 10,3km περίπου και βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελλάδος κατά μήκος των χερσαίων συνόρων μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Στα πλαίσια της μελέτης του Έργου εκπονήθηκε γεωτεχνική έρευνα κατά μήκος του προβλεπόμενου έργου προκειμένου να διαπιστωθούν οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες που επικρατούν έτσι ώστε να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες για το φράκτη και να ελαχιστοποιηθούν οι αβεβαιότητες κατά την κατασκευή του έργου σε ό,τι αφορά στις συνθήκες εδάφους. Συνολικά εκτελέστηκαν 18 φρέατα κατά μήκος της συνοριακής γραμμής και τα αποτελέσματα αυτών περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος με τίτλο “Παρουσίαση και αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας” .


Παράλληλα με την γεωτεχνική έρευνα και για την ακριβή χωροθέτηση του έργου, εκπονήθηκε τοπογραφική αποτύπωση ζώνης κατά μήκος της περιοχής που θα κατασκευαστεί το Τεχνητό Εμπόδιο (Φράκτης). Αποτυπώθηκε το έδαφος της συνοριακής γραμμής, οι θέσεις των μεθοριακών πυραμίδων, ο γειτονικός χωματόδρομος (Ελληνική πλευρά), η βλάστηση (μεγάλα δένδρα) καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό σημείο της περιοχής ενδιαφέροντος (μικρά υπόστεγα, δευτερεύοντες χωματόδρομοι κ.α.).

Ο φράχτης θα έχει μήκος 10.3Km περίπου και θα αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου σε ελληνικό έδαφος, κατά μήκος της συνοριακής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο φράχτης θα αποτελείται από διπλή περίφραξη ισχυρού συρματοπλέγματος επί στύλων που θα συνίστανται από χαλύβδινες και γαλβανισμένες πρότυπες τυπικές διατομές. Ανάμεσα στις δύο περιφράξεις θα τοποθετηθούν χαλύβδινα λεπιδοφόρα και κωλουροειδή συρματοπλέγματα (κονσερτίνες). Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και οι εκπονηθείσες μελέτες του έργου.

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.