Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Οι χαμένες ευκαιρίες για το «ορφανό» Αλιευτικό Καταφύγιο Μαΐστρου.

Δυστυχώς το 2018 χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία καθώς με το ΦΕΚ 2728Β 10/7/2018, (http://www.hcg.gr/node/18186) και με την ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 140 του νόμου 4504/2017 που αφορούσε Ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, έδινε στους Δήμους την δυνατότητα να επιλύσουν το μεγάλο πρόβλημα της ύπαρξης «ορφανών» λιμανιών που υπάρχουν εντός των διοικητικών τους ορίων τους, με την δυνατότητα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των νεοσύστατων Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, στα οποία θα μπορούσαν πλέον να συνιστώνται στις περιπτώσεις των «ορφανών» αλιευτικών καταφυγίων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα κανενός φορέα διαχείρισης λιμένα όπως δηλαδή το γραφικό λιμανάκι της Μαΐστρου που εδώ και αρκετά χρόνια ταλανίζεται με χίλια δυο προβλήματα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της τοπικής αδιαφορίας, με αποδέκτες τους αλιείς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

Σήμερα διαβάζοντας μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα χρηματοδοτήσεις στο «Φιλόδημος ΙΙ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» με συνολικό προϋπολογισμό πρόσκλησης 34.300.000€, θα είχαμε την δυνατότητα να εντάξουμε προς αξιοποίηση μέσα από τον παραπάνω άξονα το «ορφανό» αλιευτικό καταφύγιο Μαΐστρου.

Για αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, όπου ιδιαίτερα τώρα το τελευταίο διάστημα παραλαμβάνουν και κάποια έγγραφά δημοσίων υπηρεσιών, είμαι και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε έστω και τώρα, ακόμα και αν είμαστε έξω από τα χρονοδιαγράμματα, θα το προσπαθήσουμε με τον Δήμαρχο και όλους τους συναρμόδιους φορείς… εξάλλου δεν έχουμε και τίποτα να χάσουμε την παρούσα χρονική στιγμή, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και να το βάζουμε κάτω.  

Αγωνιζόμαστε λοιπόν, και ότι καταφέρουμε!!!

 

Πρόεδρος Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

        Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης 


ΥΠΕΣ: 42 εκ. ευρώ περισσότερα για αθλητισμό, λιμενικά έργα και αδέσποτα στους Δήμους από «Φιλόδημο ΙΙ»