Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη!

Αιμοδοσία, δώρο ζωής!

Δώρο ανεκτίμητης αξίας αποτελεί το αίμα για κάποιον που το έχει ανάγκη, μα και υπέρτατη εκδήλωση αλληλεγγύης γι’ αυτόν που το προσφέρει. Είναι μία πράξη αγάπης για τον πλησίον, καθώς και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Χείρα βοηθείας σε μία δύσκολη στιγμή, αλλά και θωράκιση του οργανισμού μας για το μέλλον.
Βάλτε την αιμοδοσία στη ζωή σας και χαρίστε ζωή στους συνανθρώπους σας.