Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών τον Μάιο.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών τον Μάιο.
Όπως αναφέρει η σχετική ΚΥΑ, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη (30 Απριλίου 2020) έως και την Κυριακή (31 Μαΐου 2020) επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:
Α) Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
Β) Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές - σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α' 76) - δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο. 
Γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες αγορές ευθύνης τους για την πρώτη περίπτωση.
Απαγορεύεται έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020, η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.