Τρίτη 5 Μαΐου 2020

ΠαίΖω το χθες στο σήμερα Έρευνα στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων ενσωμάτωσης της Θράκης στον εθνικό κορμό.

Εσείς παίζατε ομαδικά παιχνίδια στις ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ της ΘΡΑΚΗΣ;
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα” του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης και την υποστήριξη του Δήμος Αλεξανδρούπολης υλοποιεί έρευνα στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θράκης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της Ελλάδος.
Η έρευνα αποσκοπεί στην ανάδυση της προφορικής μνήμης μέσω της καταγραφής της προσωπικής ιστορίας των ατόμων για τα ομαδικά παιχνίδια στις γειτονιές της Θράκης.
Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω διαδικτυακό ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα ομαδικά παιχνίδια που επιλέγατε να παίξετε ως παιδιά. Σημαντική θα ήταν η συμβολή σας στην παρούσα έρευνα με την αφήγηση μιας προσωπικής σας ιστορίας παιχνιδιού, όπως την ανακαλείτε στη μνήμη σας.
Καλούμε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο όσοι παίζανε ομαδικά παιχνίδια στις ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ της ΘΡΑΚΗΣ.
Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται ανώνυμα και τα δεδομένα θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Την έρευνα θα τη βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/6GnMjAWUK6iZfUsq8