Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

Μπλε κώδωνες για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών. #ανακύκλωση

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου έχει τοποθετήσει μπλε κώδωνες για τη συλλογή γυάλινων συσκευασιών.
Η εκστρατεία προσέγγισης αφορά στη συλλογή και αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί που υπό άλλες συνθήκες, θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα πολλών επαγγελματικών χώρων.
Οι κώδωνες αυτοί στοχεύουν στη συλλογή συσκευασιών από χώρους οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από το σύστημα των μπλε κάδων, λόγω του μεγάλου όγκου και ποσότητας (βλ. καφέ, εστιατόρια, κτλ.).
Σήμερα πάνω από 7.200 μπλε κώδωνες είναι τοποθετημένοι σε ιδιωτικό και σε δημόσιο χώρο, σε συνεργασία με 213 ΟΤΑ, εξυπηρετώντας περίπου 16.000 επιχειρήσεις (του κλάδου εστίασης-διασκέδασης).