Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Με σχεδιασμό, συνεργασία και μεθοδικότητα συνεχίζουμε!!

✒️ με ήθος, διαφάνεια, εντιμότητα, ειλικρίνεια και σεβασμό στους θεσμούς και στον άνθρωπο #synexizoume.

Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Υποψήφιος Σύμβουλος
Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης