Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Επίσκεψη στην ιστορική περιοχή του Πέρα και το Ζωγράφειο Λύκειο, σε ένα από τελευταία εναπομείναντα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματά.