Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Είσοδος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου.

✔️Προτεραιότητα μας είναι η καθημερινότητα του δημότη χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Με σχεδιασμό και προγραμματισμό, προχωράμε μπροστά, σχεδιάζουμε το αύριο, #synexizoume.
📍Τελικά καινοτομία είναι να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης και δράσης.
Με τον ίδιο τρόπο θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε την Τοπική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.

Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Υποψήφιος Σύμβουλος
Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης

(Πριν και μετά)