Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Τίποτα δεν είναι τυχαίο, μέσα από συλλογικότητα και στοχευμένη προσπάθεια γίνονται τα αδύνατα, δυνατά.!!