Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

Τελικά καινοτομία είναι να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης και δράσης.

#Πετύχαμε_πολλά_μπορούμε_περισσότερα.

Τελικά καινοτομία είναι να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης και δράσης.
Με τον ίδιο τρόπο θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε την Τοπική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης.
Δύσκολο αλλά εφικτό, γιατί πλέον έχουμε την εμπειρία και την γνώση !!


Ναϊτίδης Ν. Ιωάννης
Υποψήφιος Σύμβουλος

Τοπικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης