Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων.

Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.
(Εµποροπανήγυρη που διενεργείται στον Πολυχώρος Αναψυχής Πλατανότοπος Μαΐστρου, στο
πλαίσιο του θρησκευτικού εορτασµού της Αγίας Μαρίνης µεγαλοµάρτυρος, θα
διαρκεί δύο (2) ηµέρες, ήτοι 16/7 και 17/7. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου)
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΒΘ2ΩΨΟ-Ι7Φ