Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Νέων Ελλανοδικών (διαιτητών) Παγκρατίου Αθλήματος.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 & την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαΐστρου, το σεμινάριο Εκπαίδευσης Νέων Ελλανοδικών (διαιτητών) Παγκρατίου Αθλήματος, το σεμινάριο διοργάνωσε το Αθλητικό Σωματείο Ελληνική Πολεμική Αγωγή.