Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «Κατασκευή Τοιχείου Προστασίας Χώρου Αναψυχής Πλατανότοπου Μαΐστρου»