Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Κατασκευή νέας βάσης από φυσικά υλικά για την τοποθέτηση πινακίδας του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης