Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Σε συνεργασία με την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε, Έβρου και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτρη Πέτροβιτς, προχωρήσαμε σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις - βελτιώσεις του ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της περιοχής.