Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Εργασίες καθαριότητας και Πρασίνου στις πλατείες του οικισμού και στους εξωτερικούς χώρους του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου. Φωτογραφία του χρήστη Ναϊτίδης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης. Φωτογραφία του χρήστη Ναϊτίδης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης. Φωτογραφία του χρήστη Ναϊτίδης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης. Φωτογραφία του χρήστη Ναϊτίδης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης. +7