Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

Εργασίες αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος με νέα στρώσει ασφαλτοτάπιτα στην ανατολική είσοδο του Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου και σε επιχειρήσεις της περιοχής, (είσοδος Metro). Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.