Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Εργασίες συντήρησης με συντηρητικό και προστατευτικό λάδι στις ξύλινες πέργολες του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης.