Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Συνεχίζουμε την συντήρηση στις ξύλινες εξωτερικές πέργολες του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης.