Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Πλήρης ενημέρωση σχετικά με την διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου, του Δημοτικού Σχολείου Μαΐστρου.