Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση πρακτικού πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού - προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής και ανταλλακτικών εξωτερικού χώρου.