Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017

Συνεχίζουμε τις εργασίες ελαιοχρωματισμού στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Μαΐστρου. Οι εργασίες πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.