Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και διάνοιξης στις παλιές δεξαμενές του Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου.